Znak

Ing. Lenka Maštálková

daňový poradce
správce konkursní podstaty
bilanční účetní


 

FotoDovolte, abych se Vám představila.

Od roku 1994 pracuji jako daňový a účetní poradce.V předchozím období jsem pracovala ve výrobní i obchodní organizaci, na finančním úřadu.

Členem Komory daňových poradců jsem od 25.2.1994, evidenční číslo č. 000674..

Klienty naší firmy jsou právnické i fyzické osoby. Výše jejich obratu činí několik desítek tisíc až několik miliard korun ročně.

Každý se musí rozhodnout, jakým způsobem optimálně řídit své podnikání.
Daně, pojistné, poplatky, otázky spojené se zaměstnáváním pracovníků, nákupem a prodejem zboží, výrobou, investováním, vymáháním pohledávek - to jsou problémy, které pomáhám svým klientům řešit.

Mohu poradit, jak postupovat, aby daně byly placeny včas a ve výši požadované zákonem a zároveň byla chráněna práva i dodržovány povinnosti poplatníka.

Od roku 1998 jsem držitelem certifikátu Bankovního institutu Praha a.s. jako bilanční účetní č. 238.

Od roku 1997 jsem jako správce konkursní podstaty, zapsaný u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, pod číslem 61.
Za řádný průběh konkursu odpovídám soudu a věřitelskému výboru k dnešnímu dni u dvou právnických a jedné fyzické osoby.

Jsem pověřena funkcí zkušebního komisaře Komory daňových poradců ČR, zajišťuji vzdělávání daňových poradců Západočeského regionu.

Tým mých spolupracovníků tvoří čtyři absolventky Obchodní akademie v Plzni.

Zpracováváme veškeré typy daňových přiznání.
Naše závazky vůči klientům jsou upraveny mandátní smlouvou.

Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob zpracováváme v termínu k 31. březnu i k 30. červnu. běžného roku Pouze u tohoto typu přiznání přijímáme zálohy související s uzavřenou smlouvou o zpracování daňového přiznání.

Je-li zpracováno přiznání typu B u fyzických osob, činí záloha 3 000 Kč, právnické osoby hradí zálohu ve výši 4 000 Kč. Tyto zálohy jsou pak zúčtovány s celkovou částkou, která závisí na objemu zpracovávaných položek a kvalitě zpracovaného účetnictví. Při zpracování přiznání typu A nebo C u fyzických osob zálohu nepožadujeme.

Vedeme účetnictví některým našim klientům .
Naše vztahy jsou upraveny mandátní smlouvou. Ceny závisí na typu účetnictví a skutečnosti, zda se jedná o plátce i neplátce DPH. Součástí vedeného účetnictví je pochopitelně zpracování mezd, evidence odpisů hmotného i nehmotného investičního majetku, zúčtování rezerv, cestovních nákladů.

Rizika vyplývající z naší činnosti jsou kryta pojistnou smlouvou.

Naši kancelář najdete už sedmý rok v Úslavské ulici 22 v Plzni.

Pracovní doba: 7.00 - 15.00 hodin
Tel. a fax: 37 746 41 73

E-mail: mastalkova(zavinac)danovyporadce.cz
Internet: http://www.danovyporadce.cz

Cena daňových konzultací činí 300- 700 Kč za hodinu konzultace - podle složitosti problematiky.

INTERNET je nový způsob naší vzájemné komunikace a doufám, že pomůže zvýšit kvalitu našich služeb a snížit rizika Vašeho podnikání..

Těším se na spolupráci s Vámi

 

Ing. Lenka Maštálková